Søk om tilskot

Før du sender søknad: Les Kven kan få tilskot!

Søknaden må innehalde:

 • Informasjon om prosjektet du søkjer om tilskot til
 • Eit enkelt budsjett som viser korleis du vil nytte tilskotet
 • Kontonummer tilskotet eventuelt kan betalast til

Du kan sende søknaden i posten eller på e-post.

Hugs at du må sende rapport for tidlegare prosjekt før du kan søkje om tilskot på nytt.

Send søknad til fondet

  Namn *

  E-post *

  Emne *

  Melding *

  Vedlegg (Word, Excel, PDF eller tekstdokument)

  Du får kopi av søknaden på e-post. Dersom du ikkje får kopi, bør du sende søknaden på nytt (eventuelt i vanleg post).