Søknadsfrist for 2019

Neste søknadsfrist er 30. mars 2019.

Tildeling kan skje i april eller mai 2019.

Ikkje tildeling i 2018

Fondsstyret har vedteke å ikkje gje tilskot i 2018. Avkastninga frå fondet er låg, og det er lite pengar til utdeling.