Kven har fått tilskot?

Oslo Nye Sparebanks Fond deler ut midlar ein gong i året. Lista nedanfor viser tildelingar frå 2002 til i dag.

Fondet gjev tilskot til einskildprosjekt; i nokre tilfelle er desse prosjekta grupperte etter organisasjon i oversynet nedanfor.

[table id=1 /]