Forfattararkiv: erik

Søknadsfrist for tiltak i 2018

Neste søknadsfrist er 30. mars 2018. Tildeling vil skje i april eller mai 2018. Fondsstyret har sett i verk tiltak for å auke midlane som kan delast ut, og håpar å kunne dele ut større summar i 2018 enn det som var mogleg i 2017.

Årsmelding 2016

Oslo Nye Sparebanks Fond vart skipa i 1975 med ein grunnkapital på kroner 1 100 000,- som er den middelen som Vestlandsbanken L/L ytte då Oslo Nye Sparebank gjekk inn i denne banken i 1975. Oslo Nye Sparebank vart skipa i 1921 etter opptak frå Bondeungdomslaget i Oslo. Laget skaut då inn halvparten av det opphavlege grunnfondet […]