Forfattararkiv: erik

Søknadsfrist for 2020

Neste søknadsfrist er 30. mars 2020. Tildeling kan skje i april eller mai 2020.

Ikkje tildeling i 2019

Fondsstyret har vedteke å ikkje gje tilskot i 2019. Avkastninga frå fondet er låg, og det er lite pengar til utdeling.