Søknadsfrist for 2020

Neste søknadsfrist er 30. mars 2020.

Tildeling kan skje i april eller mai 2020.