Ikkje tildeling i 2019

Fondsstyret har vedteke å ikkje gje tilskot i 2019. Avkastninga frå fondet er låg, og det er lite pengar til utdeling.