Ikkje tildeling i 2018

Fondsstyret har vedteke å ikkje gje tilskot i 2018. Avkastninga frå fondet er låg, og det er lite pengar til utdeling.