Søknadsfrist for tiltak i 2018

Neste søknadsfrist er 30. mars 2018.

Tildeling vil skje i april eller mai 2018.

Fondsstyret har sett i verk tiltak for å auke midlane som kan delast ut, og håpar å kunne dele ut større summar i 2018 enn det som var mogleg i 2017.