Søknadsfrist for tiltak i 2017

På grunn av dei låge rentene har fondsstyret vedteke å ikkje dele ut pengar i 2016.

Neste søknadsfrist er 30. mars 2017. Tildeling vil skje i april eller mai 2017.