Årsarkiv: 2016

Søknadsfrist for tiltak i 2017

På grunn av dei låge rentene har fondsstyret vedteke å ikkje dele ut pengar i 2016. Neste søknadsfrist er 30. mars 2017. Tildeling vil skje i april eller mai 2017.

Årsmelding 2015

Oslo Nye Sparebanks Fond vart skipa i 1975 med ein grunnkapital på kroner 1 100 000,- som er den middelen som Vestlandsbanken L/L ytte då Oslo Nye Sparebank gjekk inn i denne banken i 1975. Oslo Nye Sparebank vart skipa i 1921 etter opptak frå Bondeungdomslaget i Oslo. Laget skaut då inn halvparten av det […]