Årsarkiv: 2015

Søknadsfrist for tiltak i 2016

Neste søknadsfrist er 30. mars 2015. Tildeling vil skje i april eller mai 2015.

Årsmelding for 2014

Oslo Nye Sparebanks Fond vart skipa i 1975 med ein grunnkapital på kroner 1 100 000,- som er den middelen som Vestlandsbanken L/L ytte då Oslo Nye Sparebank gjekk inn i denne banken i 1975. Oslo Nye Sparebank vart skipa i 1921 etter opptak frå Bondeungdomslaget i Oslo. Laget skaut då inn halvparten av det […]