Søknadsfrist for tilskot i 2015

Neste søknadsfrist er 30. mars 2015. Tildeling vil skje i mai 2015.

Hugs å lese Kven kan få tilskot før du sender søknad!