Søknadsfrist for tilskot i 2014

Neste søknadsfrist er 30. mars 2014. Tildeling vil skje i mai 2014.

Hugs å lese Kven kan få tilskot før du sender søknad!