Årsarkiv: 2013

Søknadsfrist for tilskot i 2014

Neste søknadsfrist er 30. mars 2014. Tildeling vil skje i mai 2014. Hugs å lese Kven kan få tilskot før du sender søknad!

Årsmelding for 2012

Oslo Nye Sparebanks Fond vart skipa i 1975 med ein grunnkapital på kroner 1 100 000,- som er den middelen som Vestlandsbanken L/L ytte då Oslo Nye Sparebank gjekk inn i denne banken i 1975. Oslo Nye Sparebank vart skipa i 1921 etter opptak frå Bondeungdomslaget i Oslo. Laget skaut då inn halvparten av det […]