Søknadsfrist for tilskot i 2013

Neste søknadsfrist er 30. mars 2013. Tildeling vil skje i mai 2013.

Hugs å lese Kven kan få tilskot før du sender søknad!