Søknadsfrist for tilskot i 2012

Neste søknadsfrist er 30. mars 2012. Tildeling vil skje i mai 2012.

Hugs å lese Kven kan få tilskot før du sender søknad!