Årsarkiv: 2007

Årsmelding 2007

Oslo Nye Sparebanks Fond vart skipa i 1975 med ein grunnkapital på kroner 1.100.000,-, som er den midelen som Vestlandsbanken L/L ytte då Oslo Nye Sparebank gjekk inn i denne banken i 1975. Oslo Nye Sparebank vart skipa i 1921 etter opptak frå Bondeungdomslaget i Oslo. Laget skaut då inn halvparten av det opphavlege grunnfondet […]